NAJNIŻSZE CENY W POLSCE

Co podłożyć pod legary?

Podłoże pod taras z desek kompozytowych powinno być dobrze przygotowane, aby zapewnić trwałość i stabilność tarasu. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu stworzenia solidnego podłoża:

1. Usuń istniejącą roślinność, trawę lub inne materiały z powierzchni, na której ma być zbudowany taras.

2. Oznacz granice tarasu przy użyciu sznurka lub kołków. Upewnij się, że wymiary i kształt tarasu są zgodne z Twoimi planami.

3. Wykop równy obszar, na którym będzie znajdować się taras. W zależności od miejsca, w którym mieszkasz, może być konieczne usunięcie warstwy gleby o określonej grubości, aby zapewnić odpowiednią stabilność. Upewnij się, że wierzchnia powierzchnia jest równa i pozioma.

4. Umieść geowłókninę na wierzchu wykopanego obszaru. Geowłóknina pomoże w zatrzymaniu wzrostu chwastów i korzeni oraz zapobiegnie wynoszeniu ziemi przez opady deszczu.

5. Wykonaj podkład betonowy. Możesz to zrobić, wylewając warstwę betonu na obszarze tarasu. Ułóż wzmocnienie siatkowe (siatkę stalową), aby zwiększyć wytrzymałość podkładu betonowego. Upewnij się, że podkład ma odpowiednią grubość i jest wypoziomowany.

6. Po utwardzeniu podkładu betonowego, możesz rozpocząć układanie desek kompozytowych. Upewnij się, że stosujesz się do instrukcji producenta odnośnie do montażu desek kompozytowych, ponieważ różne produkty mogą wymagać różnych metod montażu.

7. Podczas układania desek kompozytowych, upewnij się, że zachowujesz odpowiedni odstęp między nimi, aby zapewnić przepływ powietrza i minimalizować ryzyko nagromadzenia wilgoci.

8. Wykorzystaj odpowiednie mocowania do przymocowania desek do podkładu. Zazwyczaj stosuje się specjalne klipsy lub zatrzaski, które pozwalają na ukrycie mocowań i zapewniają estetyczny wygląd tarasu.

9. Po zamocowaniu desek kompozytowych, wykonaj ostateczne sprawdzenie, czy taras jest wypoziomowany i stabilny. Dokończ instalację, dodając poręcze, schody i inne elementy według potrzeb i preferencji.

Pamiętaj, że powyższe kroki stanowią ogólne wytyczne, a dokładne procedury mogą się różnić w zależności od indywidualnych warunków i instrukcji producenta desek